Nina Rodin>1994> In the deep dark quiet of the forest

 

< BACK

 

 

In the deep dark quiet of the forest

when > 1994

> Titled after the following poem by Fritz Andersen:

I Skovens dybe, stille Ro
(In the deep dark quiet of the forest)

hvor Sangerhaere bo,
hvor Sjaelen lytted mangen Gang
til Fuglens glade Sang, —
der er idyllisk stille Fred
i Skovens Ensomhed,
og Hjertets Laengsler tier her,
hvor Fred og Hvile er.

Hoer! Landsbyklokken lyder ned,
bebuder Aftenfred,
Smaafuglen, foer den gaar til Blund,
end kvidrer lidt en Stund;
i Mosen kvaekker hoejt en Froe,
staerkt damper Mark og Soe,
nu Klokken tier — Aftnens Fred
sig stille saenker ned.

 

> Additional images: